Hội thi Kỹ năng đội viên - sao nhi đồng và kết nạp đội viên mới

Sáng ngày 17/04/2021, trường Tiểu học số 1 Tam Quan đã tổ chức hội thi kỹ năng đội viên - sao nhi đồng và kết nạp đội viên mới cho các em học sinh lớp 3. Đây là một trong những hoạt động của Liên đội trường Tiểu học số 1Tam Quan chào mừng kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (ngày 15 /5/1941) và 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn thống nhất đất nước ngày (ngày 30/04/1975).

Mở đầu hội thi là nghi thức chào cờ, tiếp theo là phần thi kỹ năng đội viên và sao nhi đồng.

 

 

Phần cuối của chương trình hoạt động là lề kết nạp đội viên mới cho các em học sinh khối lớp 3 năm học 2020-2021.